TÜM DEMİRBAŞLARINIZI GÜVENLİ ORTAMDA TAKİP EDİN

Ayza Demirbaş Yazılımı, şirketinize ve/veya şirketlerinize ve bu şirketlere bağlı şubelerdeki tüm demirbaşları ve bu demirbaşlara ait detaylı bilgilerin kayıt altında tutulmasını sağlayan bir yazılımdır.

Ayza Demirbaş Yazılımı ile şirketlerinize ait tüm demirbaşları kayıt ederek, hem birim/departman bazında hem de personel bazında zimmet bilgilerini takip edebilirsiniz.

Demirbaşlarınızın arıza, teknik servis, muayene, hurdaya çıkarma ve satış gibi işlemlerini kolaylıkla takip edebilirsiniz.

Ayza Demirbaş Yazılımı ile zaman, iş gücü ve kaybolmalara bağlı maddi kayıpların önüne geçilmesi, demirbaşların etkin kullanımı ve ürün geçmişinin kolaylıkla izlenmesi amaçlanmıştır.

HIZLI VE KOLAY ZİMMETLEME

Birimlerde kullanılan demirbaşların istenen personele kolaylıkla zimmetlenmesini ve tüm geçmiş zimmet kayıtlarının tutulmasını sağlar. Personel değişimi ve ürünün başka şirket veya şubeye transferi durumunda ilgili işlemler kolaylıkla yapılabilmektedir. Bu amaçla personellere ait kısa bilgiler de yazılım ile tutulmaktadır.

ZİMMET TUTANAĞI İLE ZİMMETLEME

Personele yapılan zimmetlemeler Personel Teslim Taahhüt Formu ile kayıt altına alınır. Bu formda personele zimmetlenen tüm ürünler listelenir ve ıslak imzalı olarak kayıt altına alınır.

DEMİRBAŞLARI SINIFLANDIRMA

Yazılım ile demirbaşlar belirlenen sınıflandırmalara/kategorilere göre tutulmaktadır. Bunun için kategoriler ve alt kategoriler tanımlanmaktadır. Örneğin; ana kategori olarak BİLGİSAYAR tanımlanırken, alt kategori olarak NOTEBOOK, MASAÜSTÜ gibi tanımlamalar yapılabilmektedir. Bu sayede her kategoriye göre ve/veya her alt kategoriye göre doküman alınmak mümkün olmaktadır.

DEMİRBAŞ RESİMLERİNİ KAYDEDEBİLME

Yazılım ile demirbaşlara ait resimler kaydedilebilmektedir. Veri tabanı her ürün için sınırsız sayıda resim tutma özelliğine sahiptir.

ÇOK SAYIDA ŞİRKET ve ŞUBE TAKİBİ YAPABİLME

Yazılım ile birden fazla şirket ve bu şirketlere ait birden fazla şubede kullanılan tüm demirbaşların kayıtları tutulabilmektedir.

KOLAY KULLANIM

Ayza Demirbaş Yazılımı ile hiç bilgisayar bilgisi olmayan kişilerin de kolaylıkla kullanabileceği şekilde tasarlanmıştır. Ekranlardaki sadelik ve anlaşılabilirlik programın herhangi bir eğitime gerek kalmadan bile kullanılmasını sağlar.

YETKİLENDİRME

Yazılımı kullanacak olan her personel için ayrı ayrı yetkilendirme yapmak mümkündür. Personeller kendilerine tanımlanan şifreler ile yazılıma giriş yapabilmekte ve tanımlanan yetkiler çerçevesinde belirtilen işlemleri gerçekleştirebilir ve yetkisi olmayan bölümlere giremez ve listelerin dökümünü alamazlar.

LOG TUTMA ÖZELLİĞİ

Yazılımda yapılan tüm değişiklikler hangi makineden, hangi tarihte ve hangi kullanıcı tarafından yapıldığı LOG olarak tutulmaktadır. LOG kayıtlarında hangi bilginin hangi bilgi ile değiştirildiği kolaylıkla görülebilir.

HIZLI RAPORLAMA İMKANI

Şirket yetkililerinin talep ettiği ya da analiz için ihtiyaç duyulan tüm raporlar, yazılıma girilen veriler sayesinde hızlıca döküm olarak veya elektronik ortamda alınabilir. Tüm listeleri yazıcıdan döküm olarak veya pdf formatında almak mümkün olduğu gibi Excel programına da rahatlıkla aktarılabilir.

Kategorilere göre, personele göre, şirkete göre ve şubeye göre ayrı raporlar almak mümkündür.

TEKNİK SERVİS, BAKIM VEYA MUAYENEYE GÖNDERİLEN DEMİRBAŞLARIN TAKİBİ

Şirket/Şube bazında demirbaşlara ait arızaların takibi, teknik servise gönderme ve sonuçlarını izleme, muayene kayıtlarını tutma gibi işlemler kolaylıkla yapılabilmektedir.

DEMİRBAŞ ENVANTERİ OLUŞTURUN

Yazılım ile şirket veya şirketlerinizde ve bunlara bağlı şubelerde hangi demirbaşların, hangi birimleri kullanıldığı ve birimlerdeki sorumlularının kimler olduğunu takip etmek mümkündür.

Şirket bünyesinde kullanılan demirbaşların detaylı bir envanterinin tutulması, bunların maliyetleri, sorumluları ve bunlar için ayrılan bütçenin miktarını görmek mümkündür. Ayrıca hurdaya ayrılan veya satılan demirbaşlara ait bilgilerin takibi de yapılabilmektedir.

DEMİRBAŞLARINIZIN MALİYETİNİ BİLİN

Ayza Demirbaş Yazılımı ile şirket/şubede bulunan demirbaşların maliyetlerini takip ederek, maliyet hesaplamalarının ve analizlerinin daha doğru yapılması sağlanmaktadır.

GÜNCEL DEMİRBAŞ ZİMMETLEME İŞLEMİ

Demirbaşların zimmetli olduğu kişi ve birim bilgileri değiştikçe bilgiler sisteme işlenmekte ve bu şekilde güncel verilerle izlemek mümkündür.

NEDEN AYZA DEMİRBAŞ TAKİP YAZILIMI?

Sınırsız sayıda şirket ve şube girebilme

Sınırsız sayıda personel tanımlama

Demirbaşları kategorik olarak sınıflandırma

Demirbaşların kaybolması veya demirbaşlara geç ulaşma durumunu ortadan kaldırır.

Demirbaşlara ait tüm bilgileri girebilme;

            Demirbaş kimlik bilgilerini girebilme

            Demirbaş gruplarına göre otomatik kod atama

            Şirket ve şube bazında takip imkanı

            Demirbaşın alındığı firma ve fatura bilgilerinin takibi

            Garanti sürelerinin takibi

            Demirbaşa ait resimleri tutma özelliği

Demirbaşlar için ana kategori (ana grup) ve alt kategori (alt grup) tanımlama imkanı

Demirbaşları personele tek tek veya toplu olarak zimmetleme

Bir personelde kayıtlı demirbaşları başka personele otomatik zimmetleme

Demirbaş teknik servis/muayene/periyodik bakım-onarım işlemlerinin takibi

Hurdaya ayırma ve satış işlemlerinin takibi

Demirbaş listelerinin dökümü

Şirket/Şube demirbaş listelerinin dökümü

Personelde aktif zimmetli demirbaş listesinin dökümü

Geçmişten bugüne personel tarafından kullanılan tüm demirbaşların listelenmesi

Personel zimmet tutanağının dökümü

Şirket/Şube bazında ürün sayıları ve fiyatlarının listelenmesi

Kategori/Alt Kategori bazında ürün sayıları ve fiyatlarının listelenmesi

Demirbaşların kullanım yerlerinin listelenmesi

Hurdaya ayrılan ve/veya satılan ürünlerin listelenmesi

Kullanılmayan ve atıl bekleyen demirbaşların tespiti

Kullanıcılara yetkili oldukları işe uygun yetki tanımlama

Demirbaş kayıtları üzerinde yapılan tüm ekleme, değiştirme ve silme gibi işlemleri görme ve izleme

Sınırsız sayıda Şirket ve bu şirketlere ait sınırsız sayıda Şube tanımlama

Sınırsız sayıda kategori (grup) ve her kategori için alt kategoriler (alt grup) tanımlama

Sınırsız sayıda kullanıcı ve bu kullanıcılara yetki tanımlama

Verilerin güvenli ortamda depolanmasını ve bu verilere hızlı şekilde erişimi sağlamak amacıyla MS SQL SERVER veri tabanı yazılımı kullanılmıştır.