AyzaİCRA : İCRA TAKİP PROGRAMI

İcra Takibi Yazılımları, borçlu olan kişinin veya firmaların herhangi bir sebeple borcunu ödememesi durumunda alacaklının bu borcu devlet gücü ile tahsil etmek üzere İcra Müdürlükleri nezdinde başlattığı işlemleri takip etmek üzere kullanılan bilgisayar programlarıdır. Bu yazılımlar, avukatların ve hukuk bürolarının işlemlerini kolaylaştırmak, bilginin güvenli bir şekilde saklanmasını sağlamak ve bilgiye ve evraklara erişimi hızlandırmak için kullanılırlar.

Ayza İcra Takip Programı ile icra dosyalarını tüm detayları ile her yerden takip etmek mümkündür. Her bir icra dosyasındaki ücretleri, harcamaları, masrafları, tahsilatları, verilen dilekçeleri, evrakları, görevleri vb. izleyebilir ve bunlarla ilgili detaylı raporlar alınabilir. Her bir dosyaya ait tüm dilekçelere, vekaletnamelere, evraklara ve diğer belgelere istenilen yerden erişebilir ve bunlar üzerinde işlem yapılabilir.

UYAP Uyumludur

Yazılım, UYAP uyumlu olup veri girişleri tamamlandıktan sonra UYAP formatında belge oluşturulmasını sağlar. Bilgi girişi yapılan takiplerden UYAP sistemine aktarılacak olanlar seçilir ve takiple ilgili .xml uzantılı dosyalar kolaylıkla oluşturulabilir. Takipler için tek tek veya toplu xml dosya (UYAP uyumlu) çıktı alma ve diğer tüm işlemler yapılabilmektedir.

Mevcut Tüm Takip Yolları ile Takip Başlatabilme

Yazılım ile kullanılan tüm takip yöntemleri (ilamlı, ilamsız ve bunların türleri) için sınırsız takip oluşturabilme. Yazılım ile takipler istendiği zaman yeniden düzenlenebilir, evrak eklenebilir, takip üzerinde istenen tüm ekleme ve değişiklikler yapabilir ve süreç tamamlandığında takipler arşivlenebilir.

Sınırsız Sayıda Kayıt Girebilme

Yazılım ile takip edilecek dosya sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Takip dosyasına ait avukat bilgileri, müvekkil, borçlu, açıklama, tebligat, haciz kaydı, tahsilat, yapılan masraflar, alacak kalemleri gibi bilgilerin sayısında herhangi bir sınırlama yoktur.

Harç ve Faiz Oranlarını Güncelleme

Faiz ve harç hesaplamalarında herhangi bir hata oluşmaması için değişen faiz oranları ve harç bilgileri sisteme otomatik olarak girilmektedir. Program, asıl alacak dışında faiz, dosya masrafları, vekalet ücreti vb. bilgileri hesaplamakta ve bu sayede asıl alacak ile birlikte ödenmesi gereken miktarlar da ayrı ayrı gösterilmektedir. Ayrıca faiz hesapları da detaylı olarak görüntülenebilmekte ve çıktısı alınabilmektedir.

Tüm İcra Örnekleri Çıktıları

İcra takibi için gerekli olan Takip Talebi, Ödeme Emri, İcra Emri, Tebligat Zarfı, İcra Takip Kartı, Kapak Sayfası gibi tüm belgelerin dökümü alınabilir. Hazırlanan bu belgeler bilgisayara ayrıca kaydedilebilir, istendiği zaman çıktısı tekrar alınabilir ve gerektiğinde üzerinde değişiklikler yapılabilir. Takip dosyasına ait tüm evraklar bir tuşla yazdırılabilir.

Belge Yönetim Sistemi / Doküman Yönetimi

Takip dosyalarına ait tüm belgelerin veri tabanında tutulmasına imkan sağlanmaktadır. Bu amaçla belge türüne bakılmaksızın istenen formatta (resim, video, Word, Excel, pdf, udf vb.), sınırsız sayıda belge depolanabilir, istenen yerden bu belgelere erişim sağlanabilir ve istenen bilgisayara kaydedilebilir. Bir belge üzerinde değişiklik yapıldıktan sonra belge aynı isimle veya yeni bir isimle sisteme yeniden yüklenebilir.

Belge yönetim sistemi ile icra dosyasına ait tüm dokümanları, vekaletleri ve diğer evrak ve belgeleri dijital olarak saklamaktadır. İstenen zamanda ve istenen yerden bu belgelere erişerek hem zamandan hem de maliyetten fayda sağlar.

Masrafların Takibi

Takip dosyalarıyla ilgili yapılan resmi ya da gayri resmi tüm masraflar sisteme girilebilir.

Faizsiz Alacakların Takibi

Takip dosyası ile ilgili faizsiz alacakların takibinin yapılmasını sağlar. Her borç için ayrı ayrı istenen sayıda Faizsiz Alacak girişi yapılabilir.

Harcamaları Anında Görme İmkanı

İcra dosyalarına ait harcamaları, masrafları, tahsilat ve diğer tüm ödemeleri kayıt ederek hızlı bir şekilde bunlara erişme imkanı sağlanır.

Takiplere Hızlı Erişim Kolaylığı

Alacaklı adı soyadı, borçlu adı soyadı, icra dairesi, icra dosya numarası, şehir gibi birçok farklı alandan arama yaparak takiplere hızlı erişim olanağı sağlar.

Notlar

Her takip için ayrı ayrı sınırsız not/açıklama girişi yapılabilir. Takip dosyası ile ilgili hangi tarihte, kim tarafından ve hangi işlemlerin yapıldığını izlemek mümkündür. Takip dosyasının seyri bu notlar yardımıyla daha kolay izlenir.

Tüm Hesap Detaylarını Görme

İcra takip dosyasına takip ile ilgili borç ve alacak bilgileri gibi tüm bilgiler girildikten sonra takip öncesi ve takip sonrası faiz tutarları, asıl alacak, takip toplamı, takip sonrası toplam, yapılan tahsilatlar, kalan borç toplamı, vekâlet ücretleri, harç ve masraf toplamları vb. bilgiler otomatik hesaplanır ve Hesap Özeti raporunda görüntülenir.

Her Yerden Erişim

İcra takiplerine internetin olduğu her yerden, anında, hızlı erişim ve kullanabilme sağlar. Kişiler kendilerine tanınan yetkiler çerçevesinde istedikleri yerden bilgilere erişebilir ve yapılan tüm işlemler log şeklinde sistemde tutulur.

Yetkilendirme ve Log Tutma

Programda hem yönetici hem de kullanıcı bazında yetkilendirme tüm detayları ile yapılabilmektedir. Her takip dosyasının atandığı kişi/avukat veya kişiler vardır. Avukatlar dışında çalışanlara da yetkiler verilebilir. Tüm çalışanlar kendilerine tanınan yetkiler çerçevesinde gerekli işlemleri yapabilir, döküm alabilir veya yedekleme gibi işlemleri gerçekleştirebilirler. Takip dosyası üzerinde yapılan tüm işlemler (ekleme, silme, düzeltme vb.) ile ilgili işlemi yapan kullanıcı, işlemin yapıldığı tarih, bilgisayar ve hangi bilginin hangi bilgi ile değiştirildiği gibi tüm bilgiler izlenebilir. Bu bilgiler sürekli olarak yedeklenir.

Takip dosyalarını silme özel yetkiye tabidir. Bilerek veya bilmeden silinen kayıtlar sistem yöneticisi tarafından görülebilir ve geri alınabilir.

Kolay Kullanım

Ayza İcra Yazılımı ile hiç bilgisayar bilgisi olmayan kişilerin de kolaylıkla kullanabileceği şekilde tasarlanmıştır. Ekranlardaki sadelik ve anlaşılabilirlik programın herhangi bir eğitime gerek kalmadan kullanılmasına imkan sağlamaktadır.

Aktüerya

AKTÜERYA, bir kaza sonucunda meydana gelen “Destekten Yoksun Kalma” ve “Sürekli Sakatlık” gibi durumlarda tazminat hesaplamaları yapmak için kullanılmaktadır. Avukatların ve hukuk bürolarının bu alandaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere yazılıma bu modül de eklenmiştir.