DAVA TAKİP VE MUHASEBE OTOMASYONU

PROGRAM/YAZILIM İLE YAPILAN İŞLEMLER

 

DOSYA İŞLEMLERİ

Dosyaya ait tüm bilgilerin (bilgi, belge, resim vb.) yazılım aracılığı ile takibini hızlandırmak için sisteme girildiği bölümdür.

Açılan her dosyada müvekkile ait kimlik bilgileri ile beraber diğer kişisel bilgiler ve varsa tüm duruşma bilgileri, banka ve hesap bilgileri tutulmaktadır.

 

Belgelerin Sisteme Yüklenmesi

Kişisel bilgiler ile berber aşağıdaki belge ve evrakların da taranarak sisteme girilmesi sağlanır. Bu şekilde evraklara erişim hızlanmakta ve el altında evrak bulundurmaya gerek kalmadığından ilgili dosyalar arşive kaldırılmaktadır. Sisteme girilen evraklardan istenildiği anda çıktı almak mümkündür. Bu şekilde ilgili dosyanın sürekli olarak el altında tutulmasına ve kurum içerisinde gereksiz yer işgal etmesine gerek kalmamaktadır. Sistemde müvekkile ait zorunlu olması gereken evraklar ile beraber savcılık ve hastane için de gerekli evraklar temin edilmekte ve sisteme aktarılmaktadır. Dava ile ilgili sisteme kayıt edilen belgelerin bir kısmının listesi aşağıda verilmiştir.

Ehliyet

Ruhsat

Genel Adli Muayene Formu

Sağlık Kurulu Raporu

İfade Tutanağı

Sigorta Poliçesi

Kimlik Kartı

Vekaletname

Nüfus Kayıt Örneği

Bilirkişi Raporları

Araç Fotoğrafları

Olay Yeri Fotoğrafları

Alkol Raporu

Diğer Hastane Raporları

Çizimler

Muayene

Ses Kaydı

Keşif/Yer Gösterme

Otopsi

Mahkeme İlamı

ve diğer tüm evraklar…

 

 

Ayrıca müvekkile ait sakatlık durumu, mesleği, yaptığı iş, çalışıyor ise maaş bordrosu ve SGK Kaydı, öğrenci ise öğrenci belgesi gibi belgeler de sisteme kaydedilmektedir. Bu belgeler ile ilgili herhangi bir kısıtlama/sınırlama bulunmamaktadır.

 

Dosyalara Ait Masrafların Girişi

Dosyaya ait şube ve/veya genel merkez çalışanları tarafından yapılan tüm harcamaların takibinin yapıldığı bölümdür. Harcamalar ilgili şube çalışanları tarafından yapılabileceği gibi şirket merkezi tarafından da yapılabilir. Yapılan tüm harcamalar sisteme girilir ve yetkili tarafından kontrol edildikten sonra uygun görülmesi durumunda onaylanır. Bu harcamalar arasında vekalet ücreti, bilirkişi masrafları, adli tıp masrafları sayılabilir.

 

TAKİP İŞLEMLERİ

Alınan bir dava dosyasına ait tüm taraflar ve davaya ait detaylı bilgilerin takibinin yapılmasını sağlar. Bu bölümde müvekkile ait sicil bilgileri, banka hesap bilgileri, davalı ve/veya sigorta şirketine ait bilgiler, dava açılması durumunda mahkemeye ait bilgiler ve mahkeme süreci, kaza ile ilgili bilgiler ve belgeler ile varsa bilirkişi ve adli tıp kurumundan alınan belgelerin takibi yapılır. Ayrıca müvekkilin aile (ve bakmakla yükümlü oldukları) fertlerine ait kimlik bilgileri ile yakınlık derecesi, adres ve iletişim bilgileri de bu bölüm yardımıyla veri tabanında tutulmaktadır.

 

SMS VE E-MAİL İLE BİLGİLENDİRME

Müvekkile bildirilecek olan tüm bilgiler için SMS ve/veya e-mail yoluyla bilgilendirme yapılabilir. Yapılan tüm bildirimler kayıt olarak tutulur.

 

YEDEKLEME İŞLEMLERİ

Yazılım, bilgilerin yedekleme işlemlerini otomatik olarak yerine getirir. Yedekleme işlemi belirtilen depolama alanına veya kendi bilgisayarınıza yapılabilir.

 

TAKİPLERDEN KAYNAKLANAN MASRAFLAR

Alınan her dava dosyası için birçok masraf yapılmaktadır. Bu masraflar arasında mahkeme masrafları, kargo ücretleri, yemek, yol ücretleri, hastane masrafları, harçlar, kırtasiye vb. sayılabilir.

 

PERSONEL İŞLEMLERİ

Personel Özlük Dosyası

Personele ait tüm kişisel bilgilerin kaydedildiği bölümdür.

Maaş İşlemleri

Personele ödenecek olan maaş ve ikramiye miktarlarının belirlenmesi ve bu bilgilerin personele ait banka hesaplarına yatırılması işlemlerinin yapılmasını sağlar. Maaşlar otomatik olarak hesaplanır ve banka listesi şekline getirilerek ilgili banka tarafından çalışanların hesaplarına aktarılması sağlanır.

 

SGK İşlemleri

Personele ait SGK ödemelerinin yapılmasını ve bunların takibini sağlar.

 

Mesajlaşma

Personel veya müvekkiller ile haberleşmenin sağlanmasını sağlar. Yapılan tüm mesajlaşmalar kayıt altına alınmaktadır.

 

TALEPLER

Personel ve çalışanların tüm taleplerinin yazılım üzerinden yürütülmesini sağlar. Yönetim tarafından uygun görülen talepler ya onaylanır veya iptal edilir. Onaylanan talepler ilgili birimler tarafından karşılanır. Taleplerin yönetilmesi ile ilgili tüm işlemler sistem üzerinden takip edilir.

 

RAPORLAMA

Yazılım ile her konu ile ilgili özet veya detaylı rapor almak mümkündür. Bazı raporlar aşağıda verilmiştir.

 

Eksik evraklar

Talep Listesi

Müvekkil Listeleri

Kapatılan Dava Dosyası Raporları

Dosya Güncelleme

Müvekkil Görüşmeleri Raporları

Müvekkil Bilgi Dökümü

Şubeye Göre Raporlar

Giriş Log Kayıtları

Gönderilen Mail Raporları

Personel Özlük Bilgileri

Gider/Harcama Raporları

ve diğer tüm bilgilere ait raporlar

 

 

DETAYLI ARAMA 

Farklı kriterler kullanarak dava dosyalarına kolay ulaşabilme, değişiklik yapabilme ve sorgulama sonuçlarını Excel’e Aktarabilme.

 

ŞUBE İŞLEMLERİ

Şubelere ait (vara) tüm işlemlerin takip edildiği bölümdür. Bu işlemlerden bir kısmı aşağıda verilmiştir:

 

Şube Çalışanları ile İlgili Bilgiler

Şube çalışanları hakkında detaylı bilgilerin saklanmasını sağlar.

Şubede görev yapan personelin maaş ve SGK işlemlerinin yapılmasını sağlar.

Şube çalışanlarına yapılacak prim, avans gibi ödemeler de buradan takip edilir.

 

Şubeye Ait Dosyaların Takibi

Şubeler tarafından açılan dosyaların ve diğer tüm işlemlerin kontrol ve yönetilmesini sağlar. Şube tarafından açılan dosyalara ait tüm süreçler (sigorta şirketler, adli makamlar vb.) bu bölümden takip edilir.

 

Şube Tarafından Yapılan Giderlerin Takibi

Şubeler tarafından yapılan tüm masraf/giderlerin takibini sağlar.

Şubeye ait tüm faturaların takibini sağlar.

Şube tarafından gönderilen ve alınan tüm kargo ve evrakların takibini sağlar.

Şubeye ait kiraların takibi de bu bölümden yapılmaktadır.

 

KURUM GİDERLERİN TAKİBİ

Kuruma ait masraf ve diğer tüm giderlerin takibinin yapılmasını sağlar. Bunlar arasında faturalar, kiralar, maaşlar ve SGK prim ödemeleri sayılabilir.

 

Faturaların Takibi

Kuruma ait giriş-çıkış faturalarının takibinin yapıldığı bölümdür. Şirkete ait merkez ve şubelerin tüm faturalarının takibinin yapılmasını sağlar. Bunlar arasında doğalgaz, elektrik, su, doğalgaz, sabit ve cep telefon faturaları sayılabilir. Bu faturaların tüm detayları (kurum, fatura bilgileri, kullanıcı bilgileri, ödeme tutarları vb.) veri tabanında tutulmaktadır. Faturaların son ödeme tarihleri kontrol edilerek gecikmelerin önüne geçilmektedir.

 

Kiralar

Kurum ve şubelere ait tüm kira ödemelerinin takip edilmesini sağlar. Kira ödemeleri ilgili banka hesaplarına her ay düzenli olarak aktarılır. Veri tabanında işyerinin bulunduğu il, ilçe ve adres bilgileri ile beraber mülk sahibi ve sorumlu kişiye ait bilgiler ve banka hesap bilgileri tutulmaktadır. Ayrıca kiranın yatırıldığı gün ve tutar bilgilerini kullanılarak kiranın her ayın belirtilen gününde mülk sahibinin hesabına aktarılması sağlanmaktadır. Ödenen kiralar; elektrik, su, telefon, doğalgaz gibi şube masrafları ile beraber ‘kira’ başlığı altında görüntülenir.

 

Maaşlar

Personel maaş ve varsa prim ödemelerinin takip edilmesini sağlar. Personele yapılacak olan maaş, prim, ek ücret, avans gibi ödemeler bu bölümden takip edilir.

 

SGK Prim Ödemeleri

Personel ile ilgili tüm SGK işlemlerinin takip edildiği bölümdür.

 

KARGO TAKİBİ

Kurum ile şubeler ve diğer kurumlar arasında gönderilen ve alınan tüm dosya, evrak ve belgelere ait kargo/postaların takibinin yapılmasını sağlar.

Şube tarafından takip edilmek üzere alınan bir dosyada bulunması gereken tüm evraklar taranarak programa girilir. Ardından dosya hem kontrol ve eksik bilgilerin tamamlanması hem de arşivlenmek üzere genel merkeze gönderilir. Gelen dosya genel merkez tarafından tekrar kontrol edilir ve varsa eksiklikleri giderilir ve ardından arşivlenir.  Bir dosya sisteme girildikten sonra şube ile genel merkez arasındaki evrak alışverişi son bulmakta, ihtiyaç olması durumunda sistemden dökümü alınabilmektedir.

 

AKTÜERYA

Aktüerya insanların, doğum, ölüm, hastalık, sakatlık, emeklilik gibi yaşamını; yangın, kaza, deprem, sel, hırsızlık gibi mal varlığını etkileyen rastgeleliğe bağlı, öngörülemeyen olaylarla ve bu olayların finansal etkileriyle ilgilenir. Buna göre hazırlanan yazılım ile; meydana gelen bir kaza sonucunda Aktüeryal Hesaplama Teknik ve Yöntemlerini kullanarak destekten yoksun kalma, sakatlık gibi konularda alınabilecek tazminat miktarını ilgili uzman yardımıyla hesaplamak mümkündür. Bu amaçla yazılım ile bir kaza ile ilgili gerekli tüm bilgiler girildikten sonra müvekkil ve/veya yakınlarına ödenecek tahmini tazminat miktarını hesaplanabilmektedir.

 

KULLANICILAR

Yazılımı kullanacak olan kullanıcılara ait bilgilerin girilmesini sağlar. Kullanıcı bilgileri ile beraber kullanıcı adı, parola ve yetkiler bu bölüm yardımıyla girilir. Tanımlanan her kullanıcıya görev alanınına göre yetkiler verilir. Kullanıcı bu yetkilere göre programdaki bölümlere girebilir ve sadece belirtilen işlemleri yapabilir. Kullanıcılar tarafından yapılan her işlem sistemde log olarak tutulur.

 

PROGRAM/YAZILIM HAKKINDA GENEL BİLGİLER

  • Yazılım, C# programlama dili kullanılarak hazırlanmış ve MS-SQL Server veri tabanını kullanmaktadır.
  • Yazılım, verilerin güvenliğini sağlamak üzere birçok basamaktan oluşan bir güvenlik sistemi kullanmaktadır. Bunlardan bir tanesi programa giriş sırasında kullanıcı adı ve şifre ile beraber SMS ile gelen program giriş kodunun sorulmasıdır.
  • Yazılım ilgili hukuk bürosu veya avukatın belirlediği bilgisayara kurulacağından dışarıdan gelebilecek saldırılara maruz kalmayacaktır.
  • Yazılımı kullanmak için ana bilgisayara bağlanabilecek bilgisayarların MAC adresleri, IP Adresleri kontrol edilmektedir. Böylece veri tabanına başka bilgisayarlardan giriş yasaklanmaktadır.