Veritabanı Yönetim Sistemleri

Veritabanı yönetim sistemleri veritabanlarını oluşturmak, değiştirmek, veri işlemek ve veri çıkarmak için dizayn edilmiş yazılımlardır. Bir veri tabanı yönetim sistemi sayesinde birden fazla veritabanı kontrol edilebilir ve farklı yazılımların sistemle iletişimi sağlanabilir.

Aslında bir veritabanı tek başına bilgi alışverişini sağlayabilecek kapasiteye sahiptir fakat içerideki bilginin komplikeleşmesi veritabanını yönetme ihtiyacını doğurur. Örneğin, bir Microsoft Access dosyası veritabanı yönetim sistemine gerek kalmadan direk bir yazılımla konuşturulabilir.

Popüler Veritabanı Yönetim Sistemleri

Dünya çapında ilişkisel veritabanı sistemleri incelendiğinde büyük miktarda veri depolamak ve bu verilere erişmek için Microsoft SQL Server, mySQL ve Oracle en çok kullanılan veritabanı yazılımları olduğu görülür. Bunların dışında da birçok farklı firmaya ait programlar bulunmasına karşın yazılımcılar genellikle bu üç sistemle konuşabilen yazılımlar yazmayı tercih etmişlerdir. Aslında bunun ana nedeni veri tabanlarının kontrolünün kolay olması ve sistemlerin farklı türlerdeki verileri kolaylıkla işleyebilmesidir. Örneğin, bir Oracle veritabanı milyonlarca kayıttan oluşan veriyi işleyebilirken, bir Microsoft Access veritabanı aynı performansı gösterememektedir.

Veritabanı Yönetim Sistemlerinin Farkları Neler?

Firma bazında incelendiğinde 50’den fazla firmaya ait veritabanı yönetimi sistemi yazılımlarının bulunduğu görülür. Bu sistemler dizayn edilirken genellikle işlenmek istenen verinin türüne göre birtakım metotlar geliştirilmiştir.

Her ürünün kapasite, performans ve ölçeklenebilirlik seviyeleri kullanılan yazılımın donanıma hükmetme derecesine göre değişiklik göstermektedir. Oracle veritabanı yönetim sistemi birçok ölçüye göre dünya genelinde en iyi olarak kabul edilmesine karşın, kullandığı işlemci başına talep ettiği lisans ücretleriyle de birçok firmanın bütçesini aşmaktadır. Microsoft SQL Server, Oracle DB ile birçok ölçekte yarışabilmekte ve daha uygun lisans fiyatlarıyla piyasaya sunulmaktadır. MySQL veritabanı da yine bu ürünlerle yarışabilen ve ücretsiz olarak piyasaya sunulan bir veritabanı yönetim sistemidir.

Veritabanı Yönetim Sistemi ve Veri Modelleme

Veri modelleme bu sistemlerin en önemli fonksiyonlarından biridir. Dünya çapında en yaygın kullanılan model ilişkisel (relational) model olup, birçok popüler veritabanı yönetim sistemi tarafından uygulanır. Veri modellenirken bir şema oluşturulur ve oluşturulan bu şemaya göre veri yüklenir. İlişkisel modellemede veriler farklı tablolarda tutulur ve bu tabloların arasındaki ilişkiler tanımlanır. 

Örneğin, bir tabloya müşterilerin bilgilerini girilirken, diğer bir tabloya da aldıkları ürünler girilirse, bu iki tablo arasında bir ilişki tanımlanabilir. Böylelikle veriler farklı tablolarda tutularak performans ve kullanılabilirlik artışı sağlanmış olur. Oracle DB, Microsoft SQL Server ve mySQL Server gibi popüler veritabanı yönetim sistemleri, bu verileri modellemeye yarayan araçlar barındırırlar.

Gelişmiş veri tabanlarının en büyük özelliklerinden bir diğeri ise trigger kullanmaya ve fonksiyon yazmaya izin vermeleridir. Bu şekilde bilgiler üzerinde daha hızlı işlem yapılması ve bu verilerle çalışan yazılımlara da az iş düşmesini sağlar.