Analiz, projenin ön tanımıdır. Bir sistemin gerçeklerini ve ayrıntılarını düzenleme süreci olarak tanımlanır. Projede istenen gereksinimler nelerdir sorusunun cevabı olmalıdır.

Yazdığınız kod isteneni doğru bir biçimde yerine getiriyorsa başarılı bir yazılımdır. Bu nedenle öncelikle yazılımdan ne istendiğinin doğru bir biçimde tanımlanması gerekir. Eğer birden fazla sistem olacaksa diğer sistemlerle nasıl entegre bir şekilde çalışacağı detaylandırılıp, netleştirilmelidir